Juraj Blaško
grafický dizajn

graphic design

logo
logo

kniha
book
plagát
poster

web
web
iné
other

  ciaraciara

Corporate identity Slovenskej
technickej univerzity (vytvorené s Matúšom Lelovským)

Corporate identity of the Slovak Technology University.
(created with Matúš Lelovský)

ciara

stu_text

 

fa_text