Juraj Blaško
grafický dizajn

graphic design
iné
other
  ciara

slnečné hodiny
strasbourgois
haute coupure
placard font
imperfection

ciara

Spoločné dielo s Alicou Horváthovou na sympóziu v Rehloviciach na tému svetlo. Z elktrivcého stĺpu a dlažobných kociek sme skonštruovali funkčné slnečné hodiny.

Created with Alica Horváthová at Rehlovice Symposium on sujet The Light. Out of electric pillar and pavage bricks we constructed working sun clock.

ciara

tien

tristyripat

devina desina jedenst dvanast

jedna dvojka trojka stvorka

patka sestka sedem osem