Juraj Blaško
grafický dizajn

graphic design
iné
other
  ciara

slnečné hodiny
strasbourgois
haute coupure
placard font
imperfection

ciara

Kredencové písmo

Cupboard type

ciara placard