Juraj Blaško
grafický dizajn

graphic design
kniha
book
  ciara

kocúr na kol ieskových korčuliach
spektrum
richard brautigan
gerard starck
edícia neo

ciara

Cvičenie na tému “portrét autora na obálke”. Čitateľ si knihu môže polepiť priloženými nálepkami s portrétom autora a vytvorí si tak jedinečnú obálku.


Assigment “Portrait of the author on the
book cover”. Reader can put the enclosed
stickers on the book cover and creat the
unique book cover.

ciara

br1

br2

br3

br4