Juraj Blaško
grafický dizajn

graphic design
  ciara

domov
neuf trois
festival koncertného umenia
design galéria
mobility 2005.1
ballons
žilinská svätojánska noc


ciara

Príspevok na výstavu plagátov“Derriere la revolte des banlieus” v Chaumont vo Francúzsku.
Témou výstavy boli násilné nepokoje na predmestiach Paríža v novembri 2005. 93 sú prvé dve č íslice PSČ parížskeho predmestia.
(serigrafia, 60 x 80 cm)


Submission for the poster exhibition “ Derriere la revolte des banlieus” in Chaumont, France. Sujet of the exhbition were the violent riots in the suburbs of Paris in November 2005. 93 are first two digits of Paris suburb ZIP code.
(serigraphie, 60 x 80 cm)

ciara 93